Σταματήστε τα σχόλια spam στο WordPress

Τώρα ξεχάστε το σχόλιο Spam στο WordPress 😎

Κουραστήκατε να διαγράφετε σχόλια spam στο προεπιλεγμένο σύστημα σχολιασμού του WordPress; Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί…. Απλά ενεργοποιήστε αυτό το ελαφρύ πρόσθετο και ξεχάστε οριστικά τα σχόλια spam.

Προώθηση email του cPanel στο Gmail

Προώθηση email από το cPanel στα εισερχόμενα του Gmail

Το να έχετε πολλαπλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εύκολο, αλλά ο έλεγχος κάθε γραμματοκιβωτίου είναι χρονοβόρος και δύσκολος. Εφαρμόστε αυτό το τέχνασμα για να διαχειριστείτε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου webmail σε ένα γραμματοκιβώτιο του Gmail.