Σταματήστε τα σχόλια spam στο WordPress

Τώρα ξεχάστε το σχόλιο Spam στο WordPress 😎

Κουραστήκατε να διαγράφετε σχόλια spam στο προεπιλεγμένο σύστημα σχολιασμού του WordPress; Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί…. Απλά ενεργοποιήστε αυτό το ελαφρύ πρόσθετο και ξεχάστε οριστικά τα σχόλια spam.

Εξυπηρετήστε τη μορφή WebP στο WordPress

Πώς να σερβίρετε εικόνες μορφής WebP στο WordPress

Το WebP είναι μια μορφή αρχείου για εικόνες που παρέχει συμπίεση χωρίς απώλειες και με απώλειες. Εάν χρησιμοποιείτε το WordPress, μπορείτε εύκολα να εξυπηρετείτε όλες τις εικόνες σε WebP με