Odmítnutí odpovědnosti

Obsah těchto webových stránek slouží výhradně pro vzdělávací a informační účely a není určen jako rada nebo doporučení jakéhokoli druhu. Každý, kdo chce použít koncepty a myšlenky obsažené na našich webových stránkách, přebírá plnou odpovědnost za své jednání. Čtenáři by si měli vždy sami řádně prověřit veškeré informace, které z obsahu našich webových stránek vnímají, a vytvořit si tak vlastní názor a nejlepší úsudek. Materiál obsažený na těchto webových stránkách nemůže nahradit ani nahradit služby vyškoleného odborníka v jakékoli oblasti, mimo jiné včetně finančních, lékařských, psychologických nebo právních záležitostí. Autor nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek ani odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, implicitní, sankční, zvláštní, náhodné nebo jiné následné škody vzniklé přímo nebo nepřímo na základě jakýchkoli opatření přijatých na základě informací uvedených v našem obsahu tak, jak jsou, a bez záruk. Účelem obsahu těchto webových stránek není šířit pomluvy, urážet nebo zraňovat cítění jakéhokoli náboženství, společenství nebo jednotlivců, ani znevažovat jakoukoli osobu (žijící nebo zemřelou). Doporučujeme čtenářům diskrétnost, neboť náš obsah je koncipován jako satirický a humorný pohled na autorovy zkušenosti nebo myšlenky obecně. I přes naše nejlepší úmysly se může vyskytnout rubrika, kterou náš obsah urazí. Prosíme lidi, aby náš obsah nebrali příliš vážně, a upřímně se omlouváme za případné takové zranění nebo webové stránky. Obsah těchto webových stránek není určen k prodeji.