Vastuuvapauslauseke

Tämän verkkosivuston sisältö on tarkoitettu yksinomaan koulutus- ja tiedotustarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu minkäänlaiseksi neuvoksi tai suositukseksi. Jokainen, joka haluaa soveltaa verkkosivustomme sisältämiä käsitteitä ja ideoita, ottaa täyden vastuun toimistaan. Lukijoiden tulisi aina tehdä oma asianmukainen huolellisuus kaikista verkkosivujemme sisällöstä saaduista tiedoista, jotta he voivat muodostaa mielipiteensä ja parhaan harkintakykynsä. Tämän verkkosivuston sisältämä materiaali ei voi korvata tai korvata koulutetun ammattilaisen palveluja millään alalla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen taloudellisiin, lääketieteellisiin, psykologisiin tai oikeudellisiin asioihin. Kirjoittaja ei ota vastuuta mistään tämän verkkosivuston sisällöstä tai vastuuta mistään suorista, epäsuorista, epäsuorista, epäsuorista, epäsuorista, rangaistusluonteisista, erityisistä, satunnaisista tai muista välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti sisällössämme annettujen tietojen perusteella tehdyistä toimista, koska se on sellaisenaan ja ilman takuita. Tämän verkkosivuston sisällön ei ole tarkoitus levittää huhuja tai loukata tai loukata minkään uskonnon, yhteisön tai yksilön tunteita tai saattaa ketään henkilöä (elävää tai kuollutta) huonoon valoon. Lukijan harkintaa suositellaan, koska sisältömme on tarkoitettu satiiriseksi ja huumoriksi, jossa käsitellään kirjoittajan kokemuksia tai ajatuksia yleensä. Parhaista aikomuksistamme huolimatta voi olla osio, joka loukkaantuu sisällöstämme. Pyydämme ihmisiä olemaan ottamatta sisältöämme liian vakavasti ja pyydämme vilpittömästi anteeksi kaikki tällaiset loukkaukset tai verkkosivusto on saattanut aiheuttaa. Tämän sivuston sisältö ei ole myytävänä.