Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på dette websted er udelukkende til uddannelses- og informationsformål og er ikke ment som rådgivning eller anbefaling af nogen som helst art. Enhver, der ønsker at anvende koncepter og idéer, der er indeholdt på vores websted, tager det fulde ansvar for sine handlinger. Læserne bør altid gøre deres egen due to diligence på alle oplysninger, der opfattes fra vores websteds indhold, for at danne sig deres egne meninger og bedste skøn. Materialet på dette websted kan ikke erstatte eller træde i stedet for en uddannet fagperson på noget område, herunder, men ikke begrænset til, finansielle, medicinske, psykologiske eller juridiske spørgsmål. Forfatteren påtager sig intet ansvar for indholdet på dette websted eller ansvar for direkte, indirekte, stiltiende, straffende, særlige, tilfældige eller andre følgeskader, der opstår direkte eller indirekte på grund af handlinger foretaget på grundlag af oplysningerne i vores indhold, som de er og uden garantier. Indholdet af dette websted har ikke til formål at sprede rygter eller at krænke eller såre følelser i nogen religion, samfund eller enkeltpersoner eller at bringe nogen person (levende eller død) i miskredit. Læserens diskretion tilrådes, da vores indhold er ment som satiriske og humoristiske indslag om forfatterens erfaringer eller tanker i almindelighed. På trods af vores bedste intentioner kan der være den del, der bliver fornærmet af vores indhold. Vi anmoder folk om ikke at tage vores indhold for alvorligt, og vi undskylder oprigtigt for enhver sådan skade eller hjemmeside kan have forårsaget. Dette indhold af denne hjemmeside er ikke til salg.