Disclaimer

De inhoud van deze website dient uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als advies of aanbeveling van welke aard dan ook. Iedereen die concepten en ideeën van onze website wenst toe te passen, neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn handelingen. Lezers dienen altijd hun eigen onderzoek te doen naar alle informatie die zij op onze website vinden, om hun eigen mening en oordeel te vormen. Het materiaal op deze website kan de diensten van een opgeleide professional op geen enkel gebied vervangen of vervangen, inclusief maar niet beperkt tot financiële, medische, psychologische of juridische zaken. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud op deze website, of verantwoordelijkheid voor enige directe, indirecte, impliciete, punitieve, speciale, incidentele of andere gevolgschade die direct of indirect voortvloeit uit acties die zijn ondernomen op basis van de informatie die in onze inhoud is opgenomen, zoals deze is en zonder garanties. De inhoud van deze website is niet bedoeld om geruchten te verspreiden of de gevoelens van een religie, gemeenschap of individu te kwetsen, of om een persoon (levend of dood) in diskrediet te brengen. De lezer wordt aangeraden discreet te zijn, want onze inhoud is bedoeld als satire en humoristische kijk op de ervaringen of gedachten van de auteur in het algemeen. Ondanks onze beste bedoelingen kan er een deel zijn dat zich beledigd voelt door onze inhoud. Wij verzoeken mensen om onze inhoud niet te serieus te nemen en wij bieden onze oprechte excuses aan voor de schade die deze website kan hebben veroorzaakt. De inhoud van deze website is niet te koop.