Αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου προορίζεται αυστηρά για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση οποιουδήποτε είδους. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εφαρμόσει έννοιες και ιδέες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές του. Οι αναγνώστες θα πρέπει πάντα να κάνουν τη δική τους δέουσα επιμέλεια για οποιαδήποτε πληροφορία αντιληφθούν από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, για να διαμορφώσουν τις απόψεις τους και την καλύτερη δυνατή κρίση τους. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει τις υπηρεσίες του εκπαιδευμένου επαγγελματία σε οποιονδήποτε τομέα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οικονομικών, ιατρικών, ψυχολογικών ή νομικών θεμάτων. Ο συγγραφέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, ούτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, σιωπηρή, ποινική, ειδική, τυχαία ή άλλη αποθετική ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα λόγω οποιωνδήποτε ενεργειών που έγιναν με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο περιεχόμενό μας ως έχουν και χωρίς εγγυήσεις. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν έχει σκοπό να διαδώσει φήμες ή να προσβάλει ή να πληγώσει τα αισθήματα οποιασδήποτε θρησκείας, κοινότητας ή ατόμου ή να δυσφημίσει οποιοδήποτε πρόσωπο (ζωντανό ή νεκρό). Συνιστάται η διακριτική ευχέρεια του αναγνώστη, καθώς το περιεχόμενό μας έχει σκοπό να είναι σατιρικό και χιουμοριστικό σε σχέση με τις εμπειρίες ή τις σκέψεις του συγγραφέα γενικότερα. Παρά τις καλύτερες προθέσεις μας, μπορεί να υπάρξει το τμήμα που προσβάλλεται από το περιεχόμενό μας. Ζητάμε από τους ανθρώπους να μην παίρνουν το περιεχόμενό μας πολύ σοβαρά και ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη για κάθε τέτοια πληγή ή ιστοσελίδα που μπορεί να έχει προκληθεί. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι προς πώληση.