Ansvarsfriskrivning

Innehållet på denna webbplats är enbart avsett för utbildnings- och informationssyfte och är inte avsett att vara råd eller rekommendationer av något slag. Den som vill tillämpa koncept och idéer som finns på vår webbplats tar fullt ansvar för sina handlingar. Läsarna bör alltid göra sin egen due to diligence på all information som uppfattas från innehållet på vår webbplats, för att bilda sig sina åsikter och sitt bästa omdöme. Materialet på denna webbplats kan inte ersätta eller ersätta tjänster från utbildade yrkesmän inom något område, inklusive men inte begränsat till ekonomiska, medicinska, psykologiska eller juridiska frågor. Författaren tar inget ansvar för innehållet på denna webbplats eller ansvar för direkta, indirekta, underförstådda, straffskador, särskilda skador, tillfälliga skador eller andra följdskador som uppstår direkt eller indirekt på grund av åtgärder som vidtagits på grundval av den information som tillhandahålls i vårt innehåll i befintligt skick och utan garantier. Innehållet på denna webbplats är inte avsett att sprida rykten eller förolämpa eller såra känslor hos någon religion, något samfund eller någon enskild person, eller att misskreditera någon person (levande eller död). Läsarens diskretion rekommenderas eftersom vårt innehåll är avsett att vara satiriskt och humoristiskt och tar upp författarens erfarenheter eller tankar i allmänhet. Trots våra bästa intentioner kan det finnas den del som blir kränkt av vårt innehåll. Vi ber människor att inte ta vårt innehåll på för stort allvar och vi ber uppriktigt om ursäkt för all sådan skada eller webbplats kan ha orsakat. Innehållet på denna webbplats är inte till salu.