WordPress installeren met Ubuntu 22.04, NGINX, MariaDB en PHP 8.2

In dit artikel leer je hoe je WordPress handmatig installeert op een Ubuntu 22.04 server met NGINX, MariaDB en PHP 8.2. Deze stack biedt een krachtig en efficiënt platform voor het draaien van uw WordPress website met een verbazingwekkende snelheid.

Volg deze 3 stappen en bekijk de video. Hulp nodig? neem contact met mij op. 😊

 1. Cloudflare DNS instellen
 2. Ubuntu Server krijgen
 3. LEMP-stack implementeren

Voordat u begint, is hier een snelle tip. Gebruik de Extensie Zoeken en Vervangen om example.com in bulk te veranderen in uw eigen domein in deze webpagina.

Tijdbesparende tip voor gebruikers van Google Chrome.
search replace

Deel A: Cloudflare Nameservers actief houden

We zullen Cloudflare DNS gebruiken voor het verkrijgen van Let’s Encrypt Wildcard SSL-certificaat. Voltooi deze stap eerst om te genieten van een migratie zonder downtime.

Huidige nameservers controleren

Deel B: Maak een Ubuntu Server 22.04 LTS Server klaar

Ubuntu
Ubuntu logo

1. Meld je aan bij Vultr en pak $100 gratis credits (30 dagen geldig)

Als iemand die zoveel Cloud server bedrijven heeft geprobeerd, zegt mijn ervaring dat je niet verkeerd kan gaan met Vultr. Deze jongens zijn oprecht en zorgzaam als het gaat om ondersteuning en diensten.

vultr

⚡ Prestaties

 • NVME / SSD
 • 3.7 GHz CPU
 • Tot 5Gbps netwerksnelheid
 • Datacentrum in America, Europe, Asia, Austraillia
 • IPV6 klaar

💡 Kenmerken

 • Dashboard voor beginners
 • One-click to Snapshot
 • Automtatic Backup (Betaald)
 • Gratis Cloud Firewall
 • DDoS-bescherming (Betaald)
 • 100% KVM Virtualization

⚙ Steun

 • PayPal/Card
 • 24/7 Ticketondersteuning
 • Documentatie

2. Een nieuwe VPS Server aanmaken

Klik gewoon op de plusknop om te beginnen

Deploy New Server

3. Kies de Cloud Compute Server

Kies Cloud Compute voor gedeelde CPU tegen betaalbare prijzen.

Choose Server

Hierna kunt u de AMD High Performance of Intel High Frequency optie selecteren in CPU & Storage Technology. Het heeft de snelste CPU en NVMe schijf ooit. Als het budget minder is, kies dan voor het Regular plan met Intel CPU waarin u een SSD schijf krijgt.

CPU Technology

4. Kies een serverlocatie

Kies een serverlocatie die dicht bij uw doelgroep ligt.

vultr server region 1

5. Selecteer het Ubuntu 22.04 x64 OS

Momenteel zijn Ubuntu 20.04×64 en 22.04×64 beide LTS (Long Term Supported) versies die compatibel zijn met de meeste pakketten die we gaan installeren.

Cloud Operating System

6. Kies een servergrootte

server size

$6/mo plan zou een geweldig startpunt zijn voor een nieuwe blog. U kunt altijd upgraden naar behoefte.

Tip: Als u migreert, controleer dan de Totale installatiegrootte in Site health info.

Site health info

7. IPV6 inschakelen, back-up

vultr enable backup ipv6

8. Een SSH-sleutel toevoegen

Dit is een aanbevolen, optionele stap voor een betere beveiliging.

Add SSH key
 • Klik op de knop Nieuw toevoegen om een nieuwe SSH-sleutel toe te voegen om uw 🔒Publieke sleutel in te dienen.
 • Genereer sleutels met onderstaande methode volgens uw OS.
win os
 • Download PuTTy application.
 • Zoek naar PuTTygen in het menu Start
 • Klik op de knop Genereren en laat de muisaanwijzer zweven
 • Kopieer publieke sleutel en verstrek aan Vultr
 • Sleutelwachtwoord invoeren
 • Save 🔑Private Key at the safest location.
 • Dit kan worden gebruikt om in te loggen op SSH of SFTP.
linux 2
 • Voer uit: ssh-keygen -t rsa. Voor een veiligere 4096-bits sleutel voert u uit: ssh-keygen -t rsa -b 4096
 • Druk op enter wanneer u wordt gevraagd waar u de sleutel wilt opslaan (dit zal de standaardlocatie gebruiken).
 • Voer een wachtwoord voor uw sleutel in.
 • Voer cat ~/.ssh/id_rsa.pub uit – dit geeft u de sleutel in het juiste formaat om in het controlepaneel te plakken.
 • Zorg ervoor dat u een back-up maakt van het bestand ~/.ssh/id_rsa. Dit kan niet worden hersteld als het verloren gaat.

Selecteer uw SSH-sleutel

Het volgen van deze stappen zal uw publieke sleutel koppelen aan uw nieuwe Instance. Daarna kunt u inloggen op SSH met zowel een wachtwoord in gewone tekst als een SSH-sleutel.

select SSH public key

9. Web Firewall regel koppelen aan Server Instance

Firewall
 1. Klik op Beheer en maak een nieuwe Firewall-groep aan.
 2. Sta TCP-poort 22 voor SSH toe. 80 voor HTTP en 443 HTTPS voor zowel IPV4 als IPV6 regels.
 3. Koppel de Firewall-groep aan uw Instance.
firewall status
Accepteer alleen TCP-verbindingen van 22, 80, 443
Link Firewall Group
Firewallregel koppelen aan nieuwe instantie

10. Voer hostnaam en label in en klik op Nu implementeren

server hostname label

Now, you will see installing in the progress

Instance Installing

11. Ga naar de New Instance pagina

Kopieer IP adres, gebruikersnaam en wachtwoord. Uw standaardpoort is 22.

new instance info page

12. Wachtwoordaanmelding uitschakelen

Om veiligheidsredenen is het raadzaam de wachtwoordverificatie uit te schakelen en alleen verificatie op basis van sleutels toe te staan.

 1. Het configuratiebestand bewerken nano /etc/ssh/sshd_config
 2. Zoeken (CTRL + W) en zoeken PasswordAuthentication
 3. Waarde veranderen van ja naar nee
 4. Om op te slaan typt u, CTRL + O
 5. Herstart de SSH-dienst met het commando sudo service ssh restart
disable password auth
Wachtwoordverificatie uitschakelen

Vanaf de volgende keer kunt u SSH alleen via een sleutel gebruiken, zoals in de video wordt getoond.

Voor Linux of Mac gebruikt u Terminal met een commando als dit

ssh root@192.168.1.1 -p 22 -i id_rsa

Stap 13. UFW uitschakelen

Wanneer u een nieuwe instantie implementeert bij VULTR wordt deze geleverd met UFW (Uncomplicated Firewall) ingeschakeld die alle poorten geblokkeerd houdt behalve de SSH-poort 22. Dit kan een ERR_CONNECTION_REFUSED fout opleveren in de browser. Om dit te verhelpen, stel ik voor UFW uitgeschakeld te houden.

ufw disable

Genoeg uitleg over de basis dingen. Nu zal ik het oorspronkelijke proces voor het inzetten van WordPress op de LEMP-stack versnellen.

Deel C. WordPress implementeren op LEMP Stack

1. Repositories bijwerken

Type onderstaand commando en druk op enter

sudo -s
apt update && apt upgrade -y && apt dist-upgrade && apt autoclean && apt autoremove -y && reboot

of

wget -qO update https://dl.gulshankumar.net/update && chmod +x update

Gebruik de volgende keer altijd onderstaande snelkoppeling om te updaten.

./update

2. MariaDB installeren met beveiliging

Log opnieuw in en voer het volgende commando in

sudo apt install mariadb-server -y && sudo mysql_secure_installation

Beantwoord onderstaande vragen

 • Enter current password for root (enter for none): Druk op de Enter toets
 • Switch to unix_socket authentication [Y/n]: Antwort N
 • Set root password? [Y/n]: Druk op de Enter-toets.
 • New password: Typ uw wachtwoord, u kunt Dashlane gebruiken om het te genereren. Klik rechts op plakken.
 • Re-enter new password: Voer uw wachtwoord opnieuw in.

Na succesvolle instelling van het wachtwoord ziet u

Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

Je moet ook de volgende vragen beantwoorden.

Remove anonymous users? [Y/n]: Druk op Y en voer in
Disallow root login remotely? [Y/n]: Druk op Y en voer in
Remove test database and access to it? [Y/n]: Druk op Y en voer in
Reload privilege tables now? [Y/n]: Druk op Y en voer in

3. Maak een nieuwe database voor WordPress

Log in op MySQL, druk op enter wanneer om een wachtwoord wordt gevraagd.

mysql -u root -p

Maak een nieuwe Database, en geef privileges aan de gebruiker met wachtwoord. Dit is waar WordPress alle berichten, pagina’s, thema’s, plugin, etc informatie opslaat.

create database wordpress;
grant all on wordpress.* to gulshan@localhost identified by '5pY8CKJxDRJEGQNkX7';
flush privileges;
exit;

Waar uw …
database is wordpress
gebruikersnaam is gulshan
wachtwoord is 5pY8CKJxDRJEGQNkX7

Tip: Overweeg het gebruik van unieke aanmeldingsgegevens

4. Installeer PHP 8.2, NGINX en stel Toestemming in

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y && apt update && apt install php8.2-fpm php8.2-common php8.2-mysql php8.2-xml php8.2-xmlrpc php8.2-curl php8.2-gd php8.2-imagick php8.2-cli php8.2-dev php8.2-imap php8.2-mbstring php8.2-soap php8.2-zip php8.2-bcmath -y && sed -i 's/;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=0/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini && service php8.2-fpm restart && apt install nginx -y && chown -R www-data:www-data /var/www/ && chmod -R 755 /var/www

Tweak PHP configuratie

De meeste fancy thema’s en plugin vereisen high-end PHP configuratie om te kunnen draaien. Daarom moeten we deze wijzigingen aanbrengen.

sed -i 's/memory_limit = 128M/memory_limit = 512M/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
sed -i 's/post_max_size = 8M/post_max_size = 128M/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
sed -i 's/max_file_uploads = 20/max_file_uploads = 30/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
sed -i 's/max_execution_time = 30/max_execution_time = 900/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
sed -i 's/max_input_time = 60/max_input_time = 3000/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
sed -i 's/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 128M/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
service php8.2-fpm restart

5. Wildcard Let’s Encrypt SSL-certificaat installeren

Maak een cloudflare.ini bestand aan in de map /root/.secrets/.

mkdir -p /root/.secrets/ && cd /root/.secrets/ && nano cloudflare.ini

Voeg onderstaande code toe en sla op met CTRL+O en sluit af met CTRL+X

dns_cloudflare_email = "your-cloudflare-email@example.com"
dns_cloudflare_api_key = "XXXXXXXXXXXXXXXXX"

Vind uw Cloudflare e-mail en Global API key op “My Profile” > API Tokens > Global API Key

chmod 0400 /root/.secrets/cloudflare.ini

Installeer Certbot en DNS Authenticator volgens OS en HTTP webserver

snap install --beta --classic certbot
snap set certbot trust-plugin-with-root=ok
snap install --beta certbot-dns-cloudflare
snap connect certbot:plugin certbot-dns-cloudflare

Wildcard SSL Certificaat aanvragen

certbot certonly --dns-cloudflare --dns-cloudflare-credentials /root/.secrets/cloudflare.ini -d example.com,*.example.com --preferred-challenges dns-01

Automatische verlenging instellen met Cron Job

 • Type crontab -e
 • Type 1 voor nano-editor
 • Voer onderstaand commando in en sla op
0 0 * * * /etc/init.d/nginx reload >/dev/null 2>&1

Test verlenging

certbot renew --dry-run

6. Nginx-serverblok configureren

Dit is belangrijk waar u uw domein moet configureren, hoe NGINX uw HTTP verzoeken moet afhandelen.

Standaard serverblokken verwijderen.

rm /etc/nginx/sites-available/default && rm /etc/nginx/sites-enabled/default

Maak een nieuw serverblok

cd /etc/nginx/sites-available/
nano example.com
 1. Vervang example.com door uw eigen domein
 2. Voer onderstaande code in en druk op ctrl+o om op te slaan en ctrl+x om af te sluiten.

Algemeen

server {
  listen     80;
  return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
# Document Root
root /var/www/html;
index index.php index.html index.htm;
server_name .example.com;
client_max_body_size 0;

  listen [::]:443 ssl http2 ipv6only=on;
  listen 443 ssl http2;
    ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_session_cache  shared:SSL:20m;
    ssl_session_timeout 20m;
    ssl_ciphers 'TLS13+AESGCM+AES128:EECDH+AES128';


error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;

# Block XMLRPC
location = /xmlrpc.php {
  deny all;
}

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
}

location ~* \.php$ {
if ($uri !~ "^/uploads/") {
fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
}
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;
}
location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
}

location = /robots.txt {
log_not_found off;
access_log off;
allow all;
}

location ~* .(css|gif|svg|ico|woff2|eot|jpeg|webp|jpg|js|png)$ {
expires 1y;
log_not_found off;
}

# Enable Gzip compression.
gzip on;

# Disable Gzip on IE6.
gzip_disable "msie6";

# Allow proxies to cache both compressed and regular version of file.
# Avoids clients that don't support Gzip outputting gibberish.
gzip_vary on;

# Compress data, even when the client connects through a proxy.
gzip_proxied any;

# The level of compression to apply to files. A higher compression level increases
# CPU usage. Level 5 is a happy medium resulting in roughly 75% compression.
gzip_comp_level 5;

# Compress the following MIME types.
gzip_types
 application/atom+xml
 application/javascript
 application/json
 application/ld+json
 application/manifest+json
 application/rss+xml
 application/vnd.geo+json
 application/vnd.ms-fontobject
 application/x-font-ttf
 application/x-web-app-manifest+json
 application/xhtml+xml
 application/xml
 font/opentype
 image/bmp
 image/svg+xml
 image/x-icon
 text/cache-manifest
 text/css
 text/plain
 text/vcard
 text/vnd.rim.location.xloc
 text/vtt
 text/x-component
 text/x-cross-domain-policy;
}

Voor cache Enabler

server {
  listen     80;
  return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
# Document Root
root /var/www/html;
index index.php index.html index.htm;
server_name .example.com;
client_max_body_size 0;

  listen [::]:443 ssl http2 ipv6only=on;
  listen 443 ssl http2;
    ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_session_cache  shared:SSL:20m;
    ssl_session_timeout 20m;
    ssl_ciphers 'TLS13+AESGCM+AES128:EECDH+AES128';


error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;


# Block XMLRPC
location = /xmlrpc.php {
  deny all;
}


# Rules for Cache Enabler Plugin - Static File Serving

  set $cache_uri $request_uri;

  # bypass cache if POST requests or URLs with a query string
  if ($request_method = POST) {
  set $cache_uri 'nullcache';
  }

  if ($query_string != '') {
  set $cache_uri 'nullcache';
  }

  # bypass cache if URLs containing the following strings
  if ($request_uri ~* '(/wp-admin/|/xmlrpc.php|/wp-(app|cron|login|register|mail).php|wp-.*.php|/feed/|index.php|wp-comments-popup.php|wp-links-opml.php|wp-locations.php|sitemap(index)?.xml|[a-z0-9-]+-sitemap([0-9]+)?.xml)') {
  set $cache_uri 'nullcache';
  }

  # bypass cache if cookies contain the following strings
  if ($http_cookie ~* '(wp-postpass|wordpress_logged_in|comment_author)_') {
  set $cache_uri 'nullcache';
  }

  # custom installation subdirectory
  set $custom_subdir '';

  # default HTML file
  set $cache_enabler_uri '${custom_subdir}/wp-content/cache/cache-enabler/${http_host}${cache_uri}${scheme}-index.html';

  # WebP HTML file
  if ($http_accept ~* 'image/webp') {
  set $cache_enabler_uri '${custom_subdir}/wp-content/cache/cache-enabler/${http_host}${cache_uri}${scheme}-index-webp.html';
  }

  location / {
  gzip_static on; # this directive is not required but recommended
  try_files $cache_enabler_uri $uri $uri/ $custom_subdir/index.php?$args;
  }

location ~* \.php$ {
if ($uri !~ "^/uploads/") {
fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
}
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;
}
location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
}

location = /robots.txt {
log_not_found off;
access_log off;
allow all;
}

location ~* .(css|gif|svg|ico|jpeg|webp|woff2|eot|jpg|js|png)$ {
expires 1y;
log_not_found off;
}

# Enable Gzip compression.
gzip on;

# Disable Gzip on IE6.
gzip_disable "msie6";

# Allow proxies to cache both compressed and regular version of file.
# Avoids clients that don't support Gzip outputting gibberish.
gzip_vary on;

# Compress data, even when the client connects through a proxy.
gzip_proxied any;

# The level of compression to apply to files. A higher compression level increases
# CPU usage. Level 5 is a happy medium resulting in roughly 75% compression.
gzip_comp_level 5;

# Compress the following MIME types.
gzip_types
 application/atom+xml
 application/javascript
 application/json
 application/ld+json
 application/manifest+json
 application/rss+xml
 application/vnd.geo+json
 application/vnd.ms-fontobject
 application/x-font-ttf
 application/x-web-app-manifest+json
 application/xhtml+xml
 application/xml
 font/opentype
 image/bmp
 image/svg+xml
 image/x-icon
 text/cache-manifest
 text/css
 text/plain
 text/vcard
 text/vnd.rim.location.xloc
 text/vtt
 text/x-component
 text/x-cross-domain-policy;
}
 • Je moet Cache Enabler plugin installeren om van het cache voordeel te genieten.

FastCGI

Als je FastCGI Cache wilt gebruiken, implementeer dan het onderstaande Server Block.

# NGINX Cache path
fastcgi_cache_path /var/run/nginx-cache levels=1:2 keys_zone=WORDPRESS:100m inactive=6h;
fastcgi_cache_key "$scheme$request_method$host$request_uri";
fastcgi_cache_use_stale error timeout invalid_header http_500;
fastcgi_ignore_headers Cache-Control Expires Set-Cookie;

server {
  listen     80;
  return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
root /var/www/html;
index index.php index.html index.htm;
server_name .example.com;
client_max_body_size 0;

  listen [::]:443 ssl http2 ipv6only=on;
  listen 443 ssl http2;
    ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_session_cache  shared:SSL:20m;
    ssl_session_timeout 20m;
    ssl_ciphers 'TLS13+AESGCM+AES128:EECDH+AES128';

error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;


set $skip_cache 0;
  if ($request_method = POST) {set $skip_cache 1;}
  if ($request_uri ~* "/wp-admin/|/xmlrpc.php|/wp-.*.php|index.php|sitemap") {set $skip_cache 1;}
  if ($http_cookie ~* "comment_author|wordpress_[a-f0-9]+|wp-postpass|wordpress_no_cache|wordpress_logged_in") {set $skip_cache 1;}
  if ($query_string = "unapproved*") {set $skip_cache 1;}
  if ($cookie_woocommerce_items_in_cart = "1" ){ set $skip_cache 1;}
  if ($request_uri ~* "/(cart|checkout|my-account)/*$") {set $skip_cache 1;}

# Block XMLRPC
location = /xmlrpc.php {
  deny all;
}

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
}

location ~* \.php$ {

 if ($uri !~ "^/uploads/") {
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    }

    try_files            $uri =404;
    include             /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_param          SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_pass          unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    fastcgi_index          index.php;
        fastcgi_cache_bypass $skip_cache;
        fastcgi_no_cache $skip_cache;
        fastcgi_cache WORDPRESS;
        fastcgi_cache_valid 200 30d;
        fastcgi_cache_valid 301 302 303 307 308 404 410 451 1m;
        add_header X-Cache $upstream_cache_status;

}

location = /favicon.ico {
log_not_found off;
access_log off;
}

location = /robots.txt {
log_not_found off;
access_log off;
allow all;
}

location ~* .(css|gif|ico|svg|webp|woff2|eot|jpeg|jpg|js|png)$ {
expires 1y;
log_not_found off;
}

# Enable Gzip compression.
gzip on;

# Disable Gzip on IE6.
gzip_disable "msie6";

# Allow proxies to cache both compressed and regular version of file.
# Avoids clients that don't support Gzip outputting gibberish.
gzip_vary on;

# Compress data, even when the client connects through a proxy.
gzip_proxied any;

# The level of compression to apply to files. A higher compression level increases
# CPU usage. Level 5 is a happy medium resulting in roughly 75% compression.
gzip_comp_level 5;

# Compress the following MIME types.
gzip_types
 application/atom+xml
 application/javascript
 application/json
 application/ld+json
 application/manifest+json
 application/rss+xml
 application/vnd.geo+json
 application/vnd.ms-fontobject
 application/x-font-ttf
 application/x-web-app-manifest+json
 application/xhtml+xml
 application/xml
 font/opentype
 image/bmp
 image/svg+xml
 image/x-icon
 text/cache-manifest
 text/css
 text/plain
 text/vcard
 text/vnd.rim.location.xloc
 text/vtt
 text/x-component
 text/x-cross-domain-policy;
}

Om op te slaan, drukt u op CTRL+O en Enter key. Sluit dan nano-editor af met het commando CTRL+X.

In het geval van FastCGI, moet je NGINX Helper plugin gebruiken. Het werkt ook met Hindi gecodeerde URL. Houd in gedachten, het zal AMP niet ondersteunen. Persoonlijk gebruik ik AMP niet. (Aanbevolen)

Als alternatief werkt NGINX cache voor het zuiveren van AMP URL, maar het ondersteunt geen Hindi gecodeerde URL. In de instellingen moet je het cache pad /var/run/nginx-cache/

Voorzichtig!

 • Bijvoorbeeld, als u krant thema en dienen aparte Mobile thema, blijf dan zonder FastCGI methode en gebruik een plugin WP Rocket, omdat het kan dienen aparte mobiele cache uit de doos.

7. Symbolische links maken tussen twee mappen

Als u deze stap mist, kunt u ERR_CONNECTION_REFUSED krijgen.

Om het serverblok te activeren maakt u een symbolische link van uw NGINX Server Block bestand van directory /etc/nginx/sites-available/ naar /etc/nginx/sites-enabled

Voordat u onderstaande opdracht uitvoert, moet u example.com vervangen door uw eigen domein.

ln -s /etc/nginx/sites-available/example.com /etc/nginx/sites-enabled/

Testconfiguratie

nginx -t

Herstart en update

service nginx restart && service php8.2-fpm restart && service mysql restart && apt-get update && apt upgrade -y

8. WordPress installeren

Download WordPress bestanden in /var/www/html directory en stel toestemming in.

cd /var/www/html && wget https://nl.wordpress.org/latest-nl_NL.tar.gz && tar -xvzf latest-nl_NL.tar.gz && mv -v wordpress/* /var/www/html && rm -rf index.nginx-debian.html latest-nl_NL.tar.gz wordpress && chown -R www-data:www-data /var/www/ && sudo chmod -R 755 /var/www

Om de toestemming in de toekomst bij te werken, gebruikt u het volgende commando

chown -R www-data:www-data /var/www/ && sudo chmod -R 755 /var/www

9. DNS bijwerken

Als u WordPress lokaal host, een proxy wilt omzeilen of een migratie zonder downtime wilt uitvoeren, is deze stap nuttig. Ik geef over het algemeen de voorkeur in het geval van Static WordPress Dev area. 😉

 • Er zijn twee manieren om DNS aan te wijzen. Als u een site migreert naar Vultr en eerst lokaal wilt testen, bewerk dan uw hosts file en wijs daarheen.

Voor Windows

 • Ga naar eigenschappen van ‪C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 • Verander “Beveiliging” toestemming naar volledige controle voor uw huidige Gebruikersnaam
 • Nu kunt u het hosts-bestand vrij bewerken onder uw systeemgebruiker en opslaan.
# For same machine you can have localhost address else public IP
127.0.0.1 example.com
127.0.0.1 www.example.com

Zo moet het eruit zien.

Voor Mac of Linux

U kunt het hosts-bestand bewerken met het volgende commando

sudo nano /etc/hosts

DNS bijwerken met Cloudflare

 • Als alles perfect is en u uw site live wilt zetten, logt u in bij Cloudflare DNS en werkt u het nieuwe IP-adres bij.
A@IPV4 address
AAAA@IPV6 address
CNAMEwwwexample.com

waarbij @ staat voor het naakte domein example.com

9. Bezoek uw domeinnaam om WordPress in te stellen

Als u een niet-www versie domein voor uw WordPress wilt behouden, bezoek dan niet-www versie anders www.

https://example.com
 • Zorg voor Database login gegevens om te beginnen met de WordPress Setup
 • Run Installatie
 • Vul de basisgegevens van uw nieuwe site in en installeer WordPress.
 • Inloggen op WordPress
 • Als je FastCGI server blok hebt gebruikt dan is het eerste wat je moet doen NGINX Cache plugin installeren en /var/www/cache configureren als cache pad.

Andere noodzakelijke dingen

Gebruik SMTP plugin Services voor het verzenden van uitgaande e-mail van WordPress anders kunt u geen wachtwoord reset link, contactformulier 7 berichten ontvangen.

Eindelijk is de installatie van WordPress voltooid. Bewaar altijd een back-up.

Ik waardeer uw kostbare tijd bij het lezen van dit artikel zeer. Tot ziens in de volgende tutorial!

Plaats een reactie

68 gedachten over “WordPress installeren met Ubuntu 22.04, NGINX, MariaDB en PHP 8.2”

 1. Exactly followed the same steps, but at the end i am getting 502 bad gateway. I built some sites with the same steps before, however i don’t know what changed now.

  Beantwoorden
 2. location ~* .(css|gif|ico|svg|jpeg|jpg|js|png)$ {
  expires 1y;
  log_not_found off;
  }

  is this code for page caching?
  I use cloudflare so it has page cache too.
  If i use that can i remove it from codes?
  Can you please explain what is this code for?

  Thanks

  Beantwoorden
  • That code is for setting up 1 year browser caching for static files. You may use Cloudflare Page caching as normally you do. There shouldn’t be any problem.

   Beantwoorden
 3. For Nginx cache helper (I take this info from offical site
  There’s a ‘purge all’ button? Does it purge the whole site?
  Yes, it does. It physically empties the cache directory. It is set by default to /var/run/nginx-cache/.

  So the default is /var/run/nginx-cache/
  can we change fastcgi_cache_path /var/www/cache to /var/run/nginx-cache/ ?

  Thanks

  Beantwoorden
  • Als uw cache directory anders is, kunt u dit overschrijven in uw wp-config.php door toe te voegen.

   define('RT_WP_NGINX_HELPER_CACHE_PATH','/var/www/nginx-cache/')

   Beantwoorden
 4. I finally installed wordpress with this guide. But I see only www version but not the non-www version. Is there any changes that I need to do.

  Redirects to www version even If I enter non-www version.

  Beantwoorden
  • You need to point DNS records for both hostnames. Second, make sure dot is not missing from the beginning of example.com in this code – server_name .example.com; in the NGINX connfig at step 6. Another thing, Redirect from www to non-www or vice-versa (as neccessary) is taken care automatically from WordPress. You do not need to put any extra code for it.

   Beantwoorden
 5. which is the best & compatible server side cache plugin If I use FastCGI server block code along with Nginx Cache plugin..

  W3 Total Cache or WP Rocket

  Beantwoorden
 6. I have 2 questions

  1) What if i have 2 domains on different cloudflare accounts?

  Create a cloudflare.ini file inside /root/.secrets/ directory.
  mkdir -p /root/.secrets/ && cd /root/.secrets/ && nano cloudflare.ini
  Add below code and save using CTRL+O and exit using CTRL+X
  dns_cloudflare_email = “your-cloudflare-email@example.com”
  dns_cloudflare_api_key = “XXXXXXXXXXXXXXXXX”

  /root/.secrets/1domaincloudfare.ini
  /root/.secrets/2domaincloudfare.ini

  certbot certonly –dns-cloudflare –dns-cloudflare-credentials 1domaincloudfare.ini -d example.com,*.1domain.com –preferred-challenges dns-01
  certbot certonly –dns-cloudflare –dns-cloudflare-credentials 2domaincloudfare.ini -d example.com,*.2domain.com –preferred-challenges dns-01

  Do this work?

  2) If we have 2 domains in the same account on cloudflare can we use 1 cloudflare.ini

  certbot certonly –dns-cloudflare –dns-cloudflare-credentials /root/.secrets/cloudflare.ini -d 1domain.com,*.example.com –preferred-challenges dns-01
  certbot certonly –dns-cloudflare –dns-cloudflare-credentials /root/.secrets/cloudflare.ini -d 2domain.com,*.example.com –preferred-challenges
  dns-01

  3) If we dont use cloudflare what will our ns for domain?
  CLoud VPNs IP?

  ns1= 68.28.65.84
  ns2= 68.28.65.84

  Is this right?

  thanks for your replies

  Beantwoorden
 7. Can we create multi wordpress sites on different domain in the same machine with this
  method?

  I think only changement is in the FastCGI?

  server {
  root /var/www/aaa.com/wordpress;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name .aaa.com;
  client_max_body_size 0;

  server {
  root /var/www/bbb.com/wordpress;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name .bbb.com;
  client_max_body_size 0;

  server {
  root /var/www/ccc.com/wordpress;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name .ccc.com;
  client_max_body_size 0;

  is this make a problem cache path is the same path for 3 web site? /var/www/cache

  Is this method works?
  1 machine 3 different domain and wordpress?

  Thanks

  Beantwoorden
 8. What do you think about Plesk Panel?
  It is easy to install plesk and create a wordpress site.
  Easy to find trial keys and we can use it unlimited.
  If it expires sites goes on ftp works and only plesk panel does not work but there are too much trial keys
  It has nginx cache.

  Do you recommend why and why not?
  Thanks

  Beantwoorden
 9. Hey bro what is your thoughts on EasyEngine and SlickStack etc or one click app instead to automate? what is your favorite and will you make any tut bro

  Beantwoorden
 10. The FastCGI server block config throws 404 Errors.

  fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm-example.sock;
  should be:
  fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;

  And it is missing config for location /
  This config must be defined:

  location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  }

  Beantwoorden
 11. This article is like Life-Saver for one of my website. I was about to move from Google Cloud to Digital Ocean because the trial was expired and I also wanted to use DigitaOcean because it is in-expensive yet powerful and gives great experience.

  Previously, I used webinoly stack which was straightforward for installing WordPress but later on I got to know from Gulshan that there are so many issues with that stack so, this time I was going to do it manually. I checked the official guide by Digital ocean but end up with many confusion and issues. Then, I fortunately asked Gulshan for help and he recommended this article for me.

  I installed WordPress easily and very fast even fast that Webinoly stack. Thanks a lot Gulshan for writing this amazing article. Hats off to you bro!!🎩

  Beantwoorden
 12. Hi Gulshan, I am also receiving the test failed error on step 7. I have tried several times now on different setup and still stuck here. Please could you help?

  Beantwoorden
  • Please carefully read the post and then copy-paste code in Terminal. Sometime you need to replace with your own domain. Doing mistake can return error. Else, no wise. I use this guide everyday for myself. I am not aware about any problem.

   In case of trouble
   1. Run test using nginx -t
   2. Check logs to get proper hint tail -f /var/log/nginx/error.log

   3. Delete existing or earlier created virtualhost
   rm /etc/nginx/sites-available/default && rm /etc/nginx/sites-enabled/default
   4. Make sure to replace example.com at all places, a) when you create conf file, its naming. b) when you add conf file and c) when you create symlink, check your command its conf file name must match with first process.

   I feel in most cases, chances are you did not replaced server_name .example.com; to own domain, or you did not obtained SSL. All steps are written in serial order as it should be.

   Beantwoorden
 13. How to check if fastcgi cache is working or not? while running sudo curl -I https://example.com it is not showing x-cache parameter

  Beantwoorden
 14. Hey Gulshan,
  In the 7th step while texting ngnix I got
  nginx: [emerg] open() “/etc/nginx/sites-enabled/example.com” failed (2: No such file or directory) in /etc/nginx/nginx.conf:62
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

  This error. How I can solve it? also what the error.

  Beantwoorden
  • Please delete your existing server block and create again at sites-available and symlink at sites-enabled directory. The step 6 and 7 cover that clearly. Consider following patiently without any error. If you still face any problem, do let me know. Thanks for taking to leave your valuable comment.

   Beantwoorden
 15. Hello Gulshan Bro, First i want to say you that this is very beautiful and required post. I am really appreciating your work. but i have a problem can you please tell me
  i have a droplet with digitalocean ($5/month plan) and i want to host multiple wordpress sites only with nginx(lemp ubuntu 18.04).
  In simple i mean that this tutorial is complete to install a single wordpress and i did it but tell host it in some other sites

  Beantwoorden
  • Hey Rohit,

   Assuming, second site is example2.org

   You need to follow steps this way.

   1. create a new directory and add WordPress (Ref: steps 31)

   cd /var/www/
   mkdir example2
   wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
   tar -xvzf latest.tar.gz
   mv -v wordpress/* /var/www/example2
   rm -rf index.nginx-debian.html latest.tar.gz wordpress
   chown -R www-data:www-data /var/www/
   sudo chmod -R 755 /var/www

   2. Create a new Server block with root path located to new directory as created in step 1.


   cd /etc/nginx/sites-available/
   nano gulshankumar-org

   server {
   listen 80;
   root /var/www/example2;
   index index.php index.html index.htm;
   server_name example2.org www.example2.org;
   ...

   3. Point your example2.org domain to DNS, then install SSL

   certbot --nginx -d example2.org -d www.example2.org

   4. Create new MySQL database
   sudo mysql -u root -p
   create database example2;
   grant all on example2.* to example2@localhost identified by 'TYPE HERE PASSWORD';
   flush privileges;
   exit;

   5. Proceed to Installation by visiting your site https://example2.org

   Let me know if you have any additional question. You can always visit our forum for quick assistance.

   Thanks & Regards,
   Gulshan

   Beantwoorden
   • Hello Gulshan you written a comprehensive guide i highly appreciate your work. Can you help me with an error? Actually i have two websites the first website i have already hosted on Vultr following the above guide.

    But when try to host a another WordPress website iam getting error. I followed the above steps you mentioned in comments. But still not able to fix it. The error is my website not working after hosting another WordPress website.

    If possible please guide me step by step instructions. It will help me alot. Thanks in advance.

    Beantwoorden
 16. Thank you for your tutorial, its the first one that actually showed me the wordpress setup page.

  When I went to upload a plugin I received this message. “The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini”

  How do I increase the max filesize?

  Beantwoorden